SJSI

TESTWAREZ 2012 - prezentacje

22-10-2012

Jaszcz | Górecki,Tyman | Górski | Czarnul-Gutowska | Januszek |Gawkowski,Jankiewicz | Małyska | Smilgin

23-10-2012

Wodziński | Schaefer | Piotrowski | Żołnowski | Szulc | Moćkun

Gaworski |Moćkun, Lipski, Morawski | Watras | Smilgin | Nowicka, Żebrowski | Krajewska | Brzeziński | Bryl

 

 

 

SJSI.org | mazowiecka.tv studioSVEA (c) 2012